FI  |  EN

Peltolan Mäkitupalaismuseo on Luhangan Tammijärvellä (Tammijärventie 164) sijaitseva valtakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen perinnekohde. Rakennukset, interiöörit sekä esineistö kertovat elämästä, jota mäkitupalaiset viettivät 1900-luvun alkuvuosikymmenille saakka.